Kiwanis International är en serviceorganisation med 300 000 medlemmar i 92 länder. Med anslutna ungdomsorganisationer har ”Kiwanis-familjenca. 500 000 medlemmar. Klubbarna arbetar mest lokalt, men också nationellt och internationellt.

 

Det är en organisation som är öppen för alla som gärna vill göra en insats i samhället och som inser att man i grupp kan göra mer än som enskilda individer.

 

Typiskt för Kiwanis International arbete är den enskilde medlemmens personliga engagemang och den personliga kontakt man eftersträvar i hjälpverksamheten på den egna orten.

 

Kiwanis klubbar finns på större och mindre orter i hela världen. Medlemmarna träffas regelbundet för klubbarbete, inspiration och kamratlig samvaro.

 

Namnet Kiwanis är en förkortning av ett indianskt uttryck, "Nunc Keewanis", som närmast betyder ”självförverkligande”.

 

Här kan du läsa mer om Kiwanis globalt och Kiwanis i Europa.

 

District Norden, som inom Kiwanis organisation innebär Danmark, Norge och Sverige, är ett av Kiwanis 9 distrikt i Europa och leds av en ”Guvernör”.

 

Distriktet delas i sin tur in i 10 divisioner som vardera leds av en ”Viceguvernör”. Division Sverige är en av dessa divisioner.

 

Mer information om District Norden finner du här.