Kiwanis-dockan

 

Ett populärt projekt är Kiwanis terapidocka.

 

Den skänks till sjuka barn som skall genomgå en behandling som är skrämmande eller obehaglig.

 

Dockan används till att förklara för barnet vad som skall ske. Doktorn kan visa på dockan var han skall operera, sätta en spruta etc.

 

När barnet engageras genom dockan minskas rädslan, vilket ger bättre kontakt med personalen. Den är också en leksak och något att krama.

 

Barnen får själva måla ögon, näsa, mun, ”sprutstick” etc. på sin docka som så småningom blir en symbol och positivt minne av behandlingen.

 

 

 

Läs mer om vad användarna tycker!